Calendar Ortodox 4 august 2023: Ce sărbătoare este vineri? Rugăciunea care-ți luminează calea și te ferește de rele

Calendar ortodox 4 august 2023. Sărbătoare pe 4 august, atunci când creștinii ortodocși îi prăznuiesc pe Sfinții 7 tineri din Efes.

Calendar ortodox 4 august 2023, data la care Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții 7 tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamblic, Martinian, Dionisie, Antonin și Constantin.

Ei erau legionari importanți în trupele imperiale romane, Maximilian chiar fiul guvernatorului din Efes.
Rugăciunea care-ți luminează calea și te ferește de rele pe care este bine să o rostești pe 4 august!

Calendar ortodox 4 august 2023

Sfinții 7 tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamblic, Martinian, Dionisie, Antonin și Constantin sunt sărbătoriți în fiecare an pe data de 4 august în calendarul ortodox.

Sfinții 7 tineri din Efes au fost ostași și au trăit în vremea împăratului Deciu (249-251). Sfinții 7 tineri din Efes au refuzat să participe la un festival păgân și s-au rugat lui Dumnezeu ca toți creștinii care erau torturați din cauza credinței lor, să fie mântuiți.

Când au aflat că numele lor au fost citate acuzator înaintea împăratului, ei s-au ascuns într-o peșteră. Aflând împăratul despre aceasta, a poruncit zidirea intrării în peșteră, ca aceștia să moara prin înfometare sau sufocare.

Potrivit sinaxarelor, cei șapte tineri au fost lăsați de Dumnezeu într-un somn adânc de mulți ani. Unii spun că tinerii au dormit peste 300 de ani. Prologul, Hronograful şi Sinaxarul lunilor spun de 172 ani.

Gheorghe cel numit Chedrinos, scriitorul de istorii al Constantinopolului, în Sinopsisul istoriilor sale, întru împărăţia lui Teodosie cel Mic, a scris că sfinţii au dormit 170 de ani şi au înviat în anul 23 al împărăţiei lui Teodosie.

Sărbătoare 4 august
Canon de rugăciune către Sfinţii şapte tineri din Efes, sărbătoriți pe data de 4 august în calendarul creștin

Troparul Sfinţilor şapte tineri din Efes, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

C ântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Ad âncul Mării Roşii…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ca unii ce staţi luminat înaintea Luminii Celei Mari, mucenicilor, rugaţi-vă să apere de negura patimilor, pe cei ce cinstesc praznicul vostru cel Dumnezeiesc şi luminat.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Când aţi cunoscut porunca cea păgânească şi fără de soco­teală, care poruncea să jertfiţi celor întinate, fiind întăriţi cu Poruncile lui Dumnezeu, v-aţi arătat nestrămutaţi, mucenicilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu posturi şi cu rugăciuni aţi mers de v-aţi ascuns, pregătindu-vă pentru lupta vrăjmaşi­lor, sfinţilor. Dar Domnul v-a păzit pe voi nevătămaţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Aflându-te pe tine, Preacura­tă, mai Curată decât toată zidi­rea, Cel Curat S-a Sălăşluit în­tru tine, vrând să scoată nele­giuirea cea sălăşluită în Adam, ca un Iubitor de oameni.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se vesele şte de Tine Biserica…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Aduşi aţi fost la împăratul cel fărădelege, muceni­cilor, să mărturisiţi numele Dumnezeului Celui Ce Împără­teşte în ceruri.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind îmbrăcaţi luminat cu credinţa ca şi cu o pavăză lumi­noasă aţi rămas, mucenicilor, nerăniţi de săgeţile vrăjmaşilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Stătut-aţi bărbăteşte împo­triva împăratului celui fărădelege, sfinţilor, care vă poruncea să aduceţi cinste necuvântăto­rilor idoli.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Îmbrăcându-se cu mine Hristos din Dumnezeieştile tale sângiuri, Preacurată, m-a îm­brăcat cu podoaba harului, de care eram de demult despuiat.