Sărbătoare pe 20 septembrie în calendarul ortodox, atunci când creștinii îi cinstesc pe Sfântul Eustație și soția sa, Teopista cu fiii lor: Agapie și Teopist.

Calendarul ortodox pentru ziua de miercuri, 20 septembrie 2023. La această dată, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mari Mucenici Eustație și soția sa, Teopista cu fiii lor: Agapie și Teopist, care au trăit în vremea împăratului Traian.

Pentru că au mărturisit credința în Mântuitorul Iisus Hristos, aceștia au fost supuși supliciilor și a suferit moarte martirică.
Rugăciunea grabnic ajutătoare la vreme de necaz și de întristare pe care este bine să o rostești miercuri, 20 septembrie!

Calendar ortodox 20 septembrie 2023

Sfinții Mari Mucenici Eustație și soția sa, Teopista cu fiii lor: Agapie și Teopist sunt sărbătoriți în fiecare an la data de 20 septembrie în calendarul ortodox.

Mare Mucenicul Eustație Placida a fost unul dintre cei mai buni generali ai împăratului Traian (98-117). Își dovedise abilitățile în luptă din timpul lui Tit, în anul 70, când a înconjurat și dărâmat Ierusalimul.

În timp ce se afla la vânătoare a văzut între coarnele unui cerb pe care îl urmărea chipul crucii și al Mântuitorului Iisus Hristos Răstignit.

Apoi, Dumnezeu a grăit către el, precum spre Saul în drum spre Damasc, iar peste câteva zile generalul Placida primea Sfântul Botez împreună cu Teopista, soția lui, și cei doi fii ai lor, Agapie și Teopist.

După moartea împăratului Traian a venit la domnie Adrian (117-138), acest împărat obligând pe Sfântul Mucenic Eustație să jertfească idolilor.

Refuzând acest lucru, Sfântul Eustație a mărturisit credința în Mântuitorul Iisus Hristos, fapt pentru care a fost supus supliciilor și a suferit moarte martirică împreună cu soția și fiii săi.

Sărbătoare 20 septembrie

Canon de rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Eustatie şi a celor împreună cu dânsul: soţia sa Teopista cu cei doi fii ai lor Agapie şi Teopist

Troparul Sfântului Mare Mucenic Eustatie şi a celor împreună cu dânsul, glasul al 4-lea:

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Alții mai citesc și:   Ionela A Ajuns La Birou. Încă Din Prima Zi De Muncă, Șefa Ei I-A Arucat Un Pahar De Apă În Față, Apoi I-A Vărsat Cafeaua Pe Pantaloni Și A Chinuit-O Rău. A Suportat-O O Lună Până Când A Pus La Cale Un Plan. Când A Auzit Motivul Pentru Care Șefa Ei Procedează Așa, Angajata A Început Să Plângă Imediat. Adevărul E Cutremurător

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Adâncul Mării Roşii…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Zburdările patimilor mele potolindu-le, prin rugăciunile tale, mucenice al lui Hristos, învredniceşte-mă a lăuda sfânta prăznuire a nevoinţelor tale, preafericite.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Chemarea ta nu s-a făcut de la oameni, preaalesule; ci din cer te-a chemat pe tine Hristos, ca mai înainte pe Sfântul Pavel, arătându-ţi-se ţie ca un cerb şi scăpându-te de fiarele cele otrăvitoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind plin de înţelepciunea cea de sus, mucenice, cu toată buna credinţă ai ales mai de cinste desfătarea cerurilor decât averea şi decât dezmierdarea cea pieritoare, încununându-te cu toată casa ta prin mucenicie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Aflându-te pe tine mai Curată decât toată zidirea, Ziditorul şi Dumnezeul tuturor a binevoit a Se Întrupa din tine, Preacurată, voind să prefacă iarăşi pe om ca mai înainte.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine, Biserica…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Răbdat-ai cu tărie, mărite, întreitele valuri ale supărărilor, mucenice al lui Hristos, Sfinte Eustatie, rămânând fără de fiii tăi şi fără de soţie.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind mântuiţi de Dumnezeu de la răpirea fiarelor, mucenice al lui Hristos, Mucenice Eustatie, fiii tăi au biruit fiarele cele înţelegătoare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Trecând marea vieţii cea cu supărări, mărite, ţi-ai păzit chipul cel Dumnezeiesc al sufletului nevătămat.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Veniţi, credincioşilor, să lăudăm cu cântări de bucurie cinstitul locaş al fecioriei şi al curăţiei.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine, Biserica Ta, Hristoase, cântând: Tu eşti Puterea mea, Doamne şi Scăparea şi Întărirea.

Alții mai citesc și:   Salarii de la 7500 de lei fără facultate, nici măcar bacalaureat: angajări masive în România doar cu un curs

Cântarea a 4-a. Irmos: Văzându-Te Biserica…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cu putere Dumnezeiască mântuindu-se soţia ta din tirania vrăjmaşului şi-a păzit ale curăţiei, grăind: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ispitit în multe feluri, te-ai încercat, mucenice al lui Hristos Eustatie şi ai alergat la lupta muceniciei, grăind Stăpânului tău: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Povăţuit fiind de porunca Stăpânului, te-ai arătat împodobit cu sângele muceniciei, pururea pomenite Mucenice Eustatie mărite, împreună cu soţia şi cu fiii tăi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Neispitită de nuntă ai născut, Fecioară şi după naştere te-ai arătat iarăşi Fecioară. Pentru aceea prin glasuri neîncetate cu credinţă strigăm ţie, Stăpână: Bucură-te.

Cântarea a 5-a. Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, Sfinte Eustatie, te-ai arătat asemenea cu Iov, petrecându-ţi viaţa fără prihană, cu dreaptă credinţă şi cu îndelungă răbdare.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cine va putea să te fericească, Mucenice Eustatie şi să numere durerile inimii tale, pe care le-ai suferit, mucenice, fiind lipsit de soţia ta şi de fiii tăi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

O, Maica lui Dumnezeu, Ceea ce ai născut pe Preabunul Cuvânt, Care îmbunătăţeşte pe toţi, tămăduieşte înrăutăţirea sufletului meu.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie cu glas…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Iubit-ai, mărite, pe Hristos care ţi S-a arătat şi te-ai unit Lui cu dragoste. Deci te-ai arătat mucenic împodobit cu porfira sângiurilor tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Alergat-ai urmând Dumnezeieştilor urme ale lui Hristos şi te-ai arătat cu totul părtaş Patimilor Lui şi Împărăţiei Sale, încununându-te, mucenice, cu toată casa ta.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).