Calendar Ortodox 1 august 2023. Sărbătoare pe 1 august, atunci când creștinii ortodocși prăznuiesc începutul postului Sf Marii 2023 și Scoaterea Sfintei Cruci.

Calendar ortodox 1 august 2023, data la care Biserica Ortodoxă sărbătorește începutul Postului Maicii Domnului, dar și scoaterii cinstitei Cruci a Domnului, procesiune care se face pe toată durata postului Sfintei Marii pentru a-i proteja pe locuitori de boli și epidemii.

Rugăciunea care te ferește de suferințe și boli pe care este bine să o rostești pe data de 1 august, la începutul postului Sf Marii 2023.

Calendar ortodox 1 august 2023

Sărbătoare 1 august. Începutul postului Adormirii Maicii Domnului și Scoaterea Sfintei Cruci sunt prăznuite în fiecare an la data de 1 iulie în calendarul ortodox.

Postul Adormirii Maicii Domnului sau postul Sf Marii este unul dintre cele mai importante posturi de peste an care îi pregătește pe credincioși pentru cele două sărbători mari ale lunii august și anume Schimbarea la față( 6 august) și Adormirea Maicii Domnului (15 august).

Data când începe cât și durata postului Sfintei Marii au fost uniformizate în toată Ortodoxia abia în secolul XII, la Sinodul Local din Constantinopol, ținut la 1166, sub patriarhul ecumenic Luca Crysoverghi, care a hotărât ca postul să înceapă la 1 august și să dureze 14 sau 15 zile, până la Sărbătoarea Adormirii (15 august).

Sărbătoare 1 august

Sărbătoarea Scoaterii Sfintei Cruci coincide cu Postul Adormirii Maicii Domnului și este prăznuită la data de 1 august în calendarul creștin.

Sărbătoarea scoaterii Sfintei Cruci aminteşte de o rânduială mai veche a Bisericii din Constantinopol când, la 1 august, un fragment din lemnul Sfintei Cruci era scos din Paraclisul Palatului Imperial şi purtat în procesiune spre Biserica „Sfânta Sofia”, unde rămânea spre cinstire până la 14 august, când era readus la palat. Aceasta era legată de apariţia pe cer a Sfintei Cruci, înainte de lupta de la podul Milvius a Sfântului Împărat Constantin cel Mare, dar şi de descoperirea lemnului Sfintei Cruci la Ierusalim de către Sfânta Elena. O altă tradiţie spune că sărbătoarea este legată de o victorie a împăratului bizantin Manuel I Comnen (1143-1180) împotriva turcilor, cu puterea Sfintei Cruci, scrie ziarullumina.ro .
Postul Sf Marii 2023. Rugăciune
Rugăciunea care te ferește de suferințe și boli pe care este bine să o rostești pe data de 1 august, la începutul postului Sf Marii 2023.

Alții mai citesc și:   ZODIILE CARE ȘTIU SĂ PĂCĂLEASCĂ CEL MAI BINE. SUNT EXPERTE ÎN ARTA MINCIUNII

Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele, satele și ţara aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pre robii tăi (numele) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (numele) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Alții mai citesc și:   Lidl vine cu o ofertă de neratat de Sfânta Maria. Produsele preferate ale românilor se vând la prețuri super avantajoase