Calendar Ortodox 12 septembrie 2023: Ce sărbătoare este marți? Rugăciunea de mare ajutor la nevoi și necazuri grele

Calendar Ortodox 12 septembrie 2023. Sărbătoare pe 12 septembrie, atunci când creștinii ortodocși îl cinstesc pe Sfântul Mucenic Avtonom.

Calendar ortodox 12 septembrie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Avtonom, un adevărat mărturisitor al credinței creștine, ale cărui moaște au fost găsite „cu totul întregi și neputrezite”.

Rugăciunea de mare ajutor la nevoi și necazuri grele pe care este bine să o rostești pe 12 septembrie!

Calendar ortodox 12 septembrie 2023

Prăznuirea Sfântului Mucenic Avtonom se face în fiecare an la data de 12 septembrie, potrivit calendarului ortodox.

De la Sfântul Mucenic Avtonom ne-au rămas cuvintele: „Atunci când ne dedicăm viața lui Hristos, putem schimba lumea în jurul nostru chiar dacă suntem singuri!”

Sfântul Mucenic Avtonom(+ 303) a trăit în timpul când la Roma era împărat Diocletian (284-305). El a fost episcop în Italia, dar, din pricina persecuției împotriva creștinilor declanșată de împăratul Dioclețian.

Sf Avtonom și-a îndeplinit îndatoririle apostolești cu râvnă, drept care mulți păgâni au fost botezați în Hristos și o mare comunitate a fost formată, comunitate a cărei biserică a primit hramul Sfântului Arhanghel Mihail.

Devotamentul şi râvna lui Avtonom în răspândirea credinţei creştine i-au umplut de mânie pe păgâni, care au hotărât să-l înlăture din mijlocul lor. Deci, fiindcă păgânii îl urau, atunci când acesta a revenit în Bitinia să slujească împreună cu Claudiu, au năvălit în biserică, i-au alungat pe creştini şi l-au ucis cu pietre, în afara cetăţii. Şi aşa a primit Sfântul Avtonom cununa muceniciei din mâinile Domnului Iisus Hristos, scrie ziarullumina.ro.

Sărbătoare 12 septembrie

Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Avtonom, sărbătorit pe data de 12 septembrie în calendarul creștin

Troparul Sfântului Mucenic Avtonom, glasul al 4-lea:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte.

Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Avtonom, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Carele lui Faraon…

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat pururea cu Lumină Dumnezeiască, ierarhe, izbăveşte-mă de întunericul păcatelor, ca să laud astăzi luminatul tău praznic.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te arhiereu, ca un râvnitor al Apostolului Pavel, ai înconjurat toată lumea, propovăduind mântuirea tuturor şi surpând capiştile idolilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiindu-ţi întărit sufletul pe piatra credinţei, ai pătimit ucidere cu pietre; şi cu bucurie către Viaţa Cea Neveştejită te-ai mutat, Sfinţite Mucenice Avtonom.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Născut-ai mai presus de Cuvânt pe Cel Născut mai înainte de veci din Tatăl, Maică Neispitită de nuntă. Pe Acela roagă-L pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine cu dreaptă credinţă.

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăritu-s-a inima mea…

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Gonirile tale şi împroşcările cu pietre şi îmboldirile şi vărsările sângiurilor ca o gârlă, legăturile, închisorile şi moartea ta laud, Mucenice Ierarhe Avtonom.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Surpând nelegiuirea cu mergerea ta de bunăvoie spre patimă, ţi-ai luminat podoaba arhieriei cu picăturile sângiurilor tale, mucenice; şi împărăţeşti împreună cu Hristos, Împăratul veacurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vitejiile tale cele care le-ai făcut asupra celor ce te prigoneau nesuferindu-le protivnicul drepţilor, fericite, tot felul de supărări ţi-a scornit ţie, iar tu cu arma Crucii l-ai omorât.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mai Sfântă decât îngerii şi mai Desfătată decât cerurile, Născătoare de Dumnezeu, aflându-te pe tine Cel Ce pe sfinţi Se odihneşte, fiind Neîncăput din fire, întru tine încape şi pe mine mă mântuieşte.

Irmosul:

Întăritu-s-a inima mea în Domnul, Cel Ce dă rugăciune celui ce se roagă. Că arcul puternicilor a slăbit şi cei slabi s-au încins cu putere.

Cântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, glasul…

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind legat de dragostea lui Hristos, părinte, dezlegi pe cei legaţi de înşelăciune, cu împletirile cuvintelor tale şi-i pironeşti de dragostea Vieţii Celei Adevărate.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind doctor priceput, fericite mucenice, pe cei otrăviţi cu otrava deşertăciunii idolilor îi îndulceşti cu cuvintele credinţei, preaînţelepte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Podoaba mucenicilor, frumuseţea arhiererilor, întărirea Bisericii şi întrarmarea credincioşilor, să fie cinstit minunatul Mucenic Avtonom.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Către noianul îndurărilor tale, Ceea ce ai născut Viaţa lumii, năzuiesc, Preacurată, eu, cel omorât de păcate; prin rugăciunile tale miluieşte-mă, Stăpână.

Cântarea a 5-a. Irmos: R ăsari mie, Doamne…

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca soarele ai răsărit în tăria Bisericii şi cu razele nevoinţelor şi cu minunile tale, mucenice, luminezi pe credincioşi, risipind negura demonilor, Sfinte Mucenice Avtonom.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De Duhul cel Preasfânt fiind luminat, s-a arătat limba ta ca un condei bine scriitor, însemnând Legea lui Hristos pe lespezile inimilor celor binecredincioşi, Sfinte Avtonom.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Duhul cel Preasfânt aflându-te locaş curat şi sălăşluire a Sa, te-a umplut de daruri Dumnezeieşti, sfinţite mucenice al lui Hristos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Răsari mie, Stăpână, raza milei tale, mie celui ce sunt cuprins de-a pururea întru întunericul greşelilor mele; şi mă îndreptează către lumina pocăinţei, Preacurată, ca să te măresc pe tine cu credinţă.

Cântarea a 6-a. Irmos: Viforul g ândurilor…

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ocârmuit fiind de Dumnezeiasca Mână, fără primejdie ai înotat în noianul înşelăciunii şi ai ajuns la limanul cel lin al Împărăţiei celei de sus, Sfinţite Mucenice Avtonom.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împungându-ţi-se coasta cu suliţa, cugetătorule de Dumnezeu, ai închipuit Patima lui Hristos şi cu mulţimea pietrelor fiind îngrămădit, fericite, ai râvnit cu adevărat mucenicului celui dintâi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prăznuind cinstită ziua săvârşirii tale, cu credinţă ne rugăm ţie, ca unuia ce ai îndrăznire către Dumnezeu; pe Acela neîncetat roagă-L pentru noi, preafericite.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin