Buna Vestire 2022: Pe ce dată pică sărbătoarea? Tradiţii şi obiceiuri

Iată când pică sărbătoarea: Buna Vestire 2022 în calendarul creștin ortodox! Află care sunt tradițiile și obiceiurile legate de această zi sfântă!

Buna Vestire 2022 mai este cunoscută în popor și ca Ziua Cucului sau Blagoştevenia și este praznicul în amintirea zilei în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare că va naște pe Fiul lui Dumnezeu.

Buna Vestire 2022. Pe ce dată pică sărbătoarea în calendarul ortodox?

La data de 25 martie este prăznuită prima sărbătoare închinată Maicii Domnului, Buna Vestire sau popular Blagovestenia.

La praznicul Bunei Vestiri, Dumnezeu, care pururea poartă grijă neamului omenesc a trimis pe Unul-Născut Fiul Său în lume, spre mântuirea noastră.

El a încredinţat această taină numai unuia din slujitorii Săi, slăvitului Arhanghel Gavriil.
Astfel, l-a trimis pe acesta, mai înainte cu nouă luni de Naşterea după trup a Fiului, la Sfânta Fecioară Maria, din Nazaret, curată fiind ea şi vrednică de slujirea aceasta. Şi, venind îngerul în cetatea Nazaret, i-a zis: ,,Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!” (Luca 1, 28).
Fiind mai mult nedumerită decât înspăimântată, Fecioara Maria se întrebă în taină ce poate să însemne cereasca salutare.

Arhanghelul a înţeles-o şi a liniştit-o, zicând: ,,Nu te teme, Marie, că ai aflat har la Dumnezeu. Şi, iată, vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui – Iisus.

Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema, şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său şi, împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” (Luca 1, 30-33).

Astfel, Fecioara, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu S-a zămislit, ca prunc omenesc, prin venirea Duhului Sfânt, în pântecele Preacuratei, iar îngerul s-a făcut nevăzut.

Aşa a început să se împlinească taina mântuirii noastre: Fiul lui Dumnezeu a devenit Fiu al omului, Dumnezeu S-a făcut om, ca pe om să-l mântuiască, prin vrerea şi rânduiala Lui, din nespusă dragoste pentru făptura Sa.

În cinstea Praznicului Bunei Vestiri s-au scris alese cântări, printre care cea mai de seamă este Acatistul Bunei Vestiri , alcătuit în secolele V-VI la Constantinopol.

Acatistul Bunei Vestiri este citit zilnic în mânăstiri şi la casele credincioşilor, iar în biserici se săvârşeşte în mod solemn în cadrul Deniei Acatistului din săptămâna a cincea a Postului Mare.

Tradiții și obiceiuri de Buna Vestire 2022

Potrivit tradiției, dacă primul cântec al cucului era auzit pe stomacul gol, în spatele omului, era semn rău: ”Cucu-n spate mi-a cântat/ și moartea m-a săgetat!” Astfel, băieții și fetele îl întrebau pe cuc când se vor căsători: ”Cucule voinicule/ Câți ani îmi vei da/ pan m-oi însura (mărită)?” Dacă se întâmplă că după rostirea acestor cuvinte, cucul să cânte, cântecul său echivala cu un an de aşteptare. Dacă el tăcea, tăcerea să era semn că urmează o căsătorie grabnică.

O altă superstiție spune că, de Buna Vestire este bine să se pună îngerilor în pragul casei sare și pâine pentru hrană, deoarece această zi aduce mereu creștinilor o veste minunată. În această zi oamenii nu trebuie să se certe deoarece este mare păcat.

Cei care se ceartă în ziua de Buna Vestire vor avea necaz tot anul.

În zona Bucovinei, de Buna Vestire nu se pun ouă la cloșcă deoarece se crede că puii ar putea ieși cu două capete și patru picioare.

De asemenea, craca pe care a cântat cucul de ziua sa, era tăiată și pusă în scăldătoarea fetelor, în speranța că flăcăii nu le vor ocoli.

O altă tradiție din străbuni spune că, de Buna Vestire, nu avem voie să ieșim din casă flămânzi. În această zi este obligatoriu să se mănânce bine, să nu se simtă deloc senzația de foame și să nu se iasă din casă cu stomacul gol.