Sărbătoare pe 2 octombrie 2023 în calendarul ortodox, atunci când creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Mucenic Ciprian.

Calendar ortodox 2 octombrie 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Ciprian, cunoscut și ca sfântul care înlătură farmecele și vrăjile.

Biserica Sfântul Ciprian din București adăpostește o raclă cu mâna dreaptă a Sfântului Mucenic Ciprian. Este un loc de pelerinaj pentru credincioșii care caută aici ajutor împotriva vrăjitoriei.

Rugăciunea care înlătură farmecele și distruge toată lucrarea vicleană, pe care este bine să o rostești pe 2 octombrie!

Calendar ortodox 2 octombrie 2023

Sărbătoare 2 octombrie. Sfântul Mucenic Ciprian, cunoscut și ca sfântul care înlătură farmecele și vrăjile, este prăznuit în fiecare an pe data de 2 octombrie în calendarul creștin.

Sfântul Ciprian, care mai înainte a fost vrăjitor, a trăit pe vremea lui Dioclețian, a cărui împărăție a fost între anii 284 și 305.

Acest minunat bărbat slujea zeului Apolo din Siria, era filosof și se îndeletnicea cu vrăjile și farmecele, necunoscând pe Hristos și puterea lui Dumnezeu.

Convertirea sa la creștinism se datorează unei fecioare tinere pe nume Iustina, a cărei pomenire se face în aceeași zi. De această frumoasă tânără s-a îndrăgostit un bărbat păgân pe nume Aglaid, care, și-a pus în gând să o ia de soție.

Fiind însă respins de ea, merge la vrăjitorul Ciprian pentru a-i face farmece. Și după cum în în ritualurile vrăjitorești lucrează cel rău și necurat, punându-și degrabă în lucrare meșteșugul său vrăjitoresc, Ciprian a trimis în nenumărate rânduri diavoli la Iustina pentru a o aprinde pe ea spre dragoste trupească față de Aglaid.

Dar vrăjile lui Ciprian au ramas fară efect, căci ea le alunga cu rugăciune, post și semnul sfintei cruci.

Alții mai citesc și:   Trei zodii au noroc cu carul. Li se schimba viata în următorii cinci ani

În urma acestor zadarnice eforturi, Ciprian a cunoscut înșelarea în care se afla și s-a botezat. El a fost hirotonit preot, iar mai tarziu episcop în Cartagina. Sfântul Ciprian a murit ca martir pe 2 octombrie 304.

Sărbătoare 2 octombrie

Rugăciunea Sfântului Mucenic Ciprian, pentru izbăvirea de vrăji, blesteme și de toată lucrarea diavolească

„Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în Cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare!

Alții mai citesc și:   Cum Scapi De Flegma Acumulata În Gât Sau Nas! 7 Tratamente Naturiste Pe Care E Bine Să Le Știi

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l, cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești.

Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Amin.„