Care este riscul la neplata impozitului pe casă? În primul rând, când nu îți plătești la timp impozitele pe locuință, organele fiscale locale îți calculează penalități și dobânzi cu fiecare zi care depășește termenul de plată.

Un alt impediment care apare pentru cei care nu își plătesc impozitele este că nu pot accesa diverse servicii locale care solicită dovada plății la zi a taxelor și impozitelor.

Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează un impozit anual pentru acea locuință, exceptând cazul în care este exceptat de la plată.

Plata impozitului pe clădiri se face anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie si 30 septembrie. Pentru plata cu anticipație a impozitului pe casă până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%.

Cine este exceptat de plata impozitului pe casă? Potrivit Codului fiscal actualizat, sunt scutite de plata impozitului:

– clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

– clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea personalului armatei participant la acţiuni militare sau militarilor invalizi, ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare;

– clădirile folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

– clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Alții mai citesc și:   Când pică Paștele în 2024? Nu a mai picat atât de târziu de foarte mult timp

Consiliile locale pot hotărî, după caz, să acorde scutirea sau reducerea impozitului sau taxei pe clădiri și pentru alte tipuri de situații.

Ce se întâmplă dacă nu plătești impozitul pe casă

Impozitul pe casă se stabilește de autoritățile locale, iar pentru calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale, în cazul persoanelor fizice, se utilizează următoarele date:

a) rangul localităţii unde se află situată clădirea;
b) zona în cadrul localităţii;
c) suprafaţa construită desfăşurată a clădirii, iar dacă aceasta nu se cunoaşte, suprafaţa utilă:

d) tipul clădirii şi instalaţiile cu care este dotată aceasta;
e) amplasarea apartamentului într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente;
f) anul terminării clădirii sau anul în care s-a efectuat recepţia la terminarea lucrărilor de renovare majoră;

g) folosinţa clădirii, respectiv în scop rezidenţial sau în scop nerezidenţial;
h) cotele adiţionale şi majorările stabilite pentru impozitul pe clădiri.

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%- 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.

Cota impozitului pe clădiri se stabileste prin hotărâre a consiliului local.

Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

Nivelul dobânzii este de 0,02%- pentru fiecare zi de întârziere. Nivelul penalității de întârziere este de 0,01%- pentru fiecare zi de întârziere, potrivit ANAF.

Dobânzile și penalitățile de întârziere se calculează din ziua imediat următoare expirării termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, și se fac venit la bugetul căruia îi aparține creanța principală.

Un alt risc la neplata taxelor pe clădiri este acela de a nu putea să vinzi locuinața fără să achiți taxele la zi.

Alții mai citesc și:   Știai Că Numărul De La Picior Spune Exact Cat Vei Trăi? Citește Să Vezi Unde Te Încadrezi

„În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează”, se spune la art.461 din Codul fiscal.

Când riști să fii executat silit pentru neplata taxelor locale

De multe ori, direcțiile de taxe și impozite locale acționează ca organe de executare silită și, în condițiile în care nu-ți platesti taxele locale pe o perioadă de mai mulți ani, vin să îți execute silit bunurile.

Singura posibilitate pe care o ai în acel moment este să formulezi o contestație la executarea silită și să apelezi la un avocat specializat pe astfel de spețe.

O executare silită pentru o datorie mai veche de 10 ani de zile este o executare silită fiscală prescrisă, prin urmare nu mai aveți obligația să o plătiți, spun specialiștii în fiscalitate.

Unde poți afla cât trebuie să plătești la impozitul pe casă

Plata taxelor si impozitelor se poate realiza la ghișeele administrațiilor financiare sau la casieriile direcțiilor de impozite și taxe locale.

Unele dintre aceste impozite și taxe se pot plăti și online, cu card bancar (in cazul primariilor care au implementat un sistem de plata online), prin ordin de plată, prin Internet Banking​ sau prin „​​Sistemul National Electronic de Plata Online cu Cardul Bancar”, la adresa www.ghiseul.ro.

​Detalii în legătura cu lista completa a posibilitatilor de plata se regasesc pe site-urile administratiilor financiare, respectiv ale directiilor de impozite si taxe locale.

Tot pe site-urile administratiilor locale se pot afla sau solicita detalii despre sumele pe care trebuie să le plătești în cazul impozitelor pe clădiri și terenuri.