Calendar Ortodox 9 august 2023: Ce sărbătoare este miercuri? Rugăciune pentru iertarea greșelilor pe care le săvârșim

Calendar ortodox 9 august 2023. Sărbătoare pe 9 august, atunci când creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Matia.

Calendar ortodox 9 august 2023, data la care Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Apostol Matia, cel ce a fost unul din cei 70 de apostoli mai mici, ce s-a numărat printre cei 12 Sfinți Apostoli, în locul lui Iuda.

Iată care este rugăciunea pe care credincioșii trebuie să o rostească la data de 9 august, dacă își doresc ca greșelile lor să fie iertate!

Calendar ortodox 9 august 2023

Sărbătoare 9 august. Sfântul Apostol Matia este sărbătorit în fiecare an la data de 8 august în calendarul ortodox.

La data de 9 august, credincioșii îl celebrează pe Sfântul Apostol Matia, unul din cei 70 de apostoli mai mici. În Evanghelie este notat că acesta a făcut parte din cei 70 de apostoli mai mici, însă după ce Iuda l-a trădat pe Iisus Hristos, acesta a fost ales în rândul celor doisprezece Apostoli, după ce a avut loc o alegere aleatorie.

Sfântul Apostol Matia s-a născut în Betleem, iar acesta a studiat Cărțile Legii cu Sfântul și Dreptul Simeon.

Acesta a propovăduit Evanghelia în Iudeea, Macedonia și Etiopia, iar credința sa nu a oprit nici în momentul în care a fost bătut cu pietre până a murit. Înainte ca acesta să se stingă din viață, Sfântul Apostol Matia a fost forțat de către păgâni să bea o fiertură otrăvitoare, iar credința lui l-a ajutat, astfel încât băutura nu a avut niciun efect asupra lui.

Moaștele sfinte ale acestuia au fost înmormântat în anul 324, au fost aduse la Roma de împărăteasa Elena.

O parte din aceste moaște au fost trimise în Trier, care este considerat cel mai vechi oraș din Germania. Moaștele sfântului au fost mutate în anul 1127 abația benedictină Sankt Matthias din Trier, denumită ulterior Sfântul Apostol Matia, relatează pravila.ro .

Sărbătoare 9 august

Canon de rugăciune către Sfântul Apostol Matia, sărbătorit pe 9 august în calendarul creștin. Acest canon de rugăciune poate fi rostit în cazul în care credincioșii își doresc să primească iertare pentru greșelile și păcatele desăvârșite.

Troparul Sfântului Apostol Matia, glasul al 3-lea:

Sfinte Apostole Matia, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

C ântarea 1, glasul al 8-lea. Irmos: S ă cântăm Domnului…

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mie, celui ce cu laude cânt prăznuirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Apostole Matia, roagă-te ca să mi se dea din cer Raza mântuirii.

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fără mijlocire vorbind cu Lumina Cea Mare, Care s-a făcut Una cu noi, te-ai arătat, mare soare, Apostole, vrednicule de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Supunându-te Legilor Stăpânului, fericite, cu mreaja limbii tale ai vânat marginile din adâncul necunoştinţei.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul Cel Dumnezeiesc, pentru bunătate voind a Se Întrupa din pântecele tău, Maică Fecioară, mă mântuieşte pe mine, tot omul, Preacurată.

Catavasie:

Cruce însemnând Moise cu toiagul, Marea Roşie o a despărţit lui Israel celui ce cu piciorul o a trecut; iar de-a curmezişul lovind-o, a împreunat-o împotriva carelor lui Faraon, înscriind deasupra nebiruita armă. Pentru aceasta, lui Hristos, Dumnezeul nostru, să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Tu e şti Întărirea…

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împuternicindu-te, înţelepte, cu voirea cea începătoare de viaţă, ai putut răpi jafurile celui puternic şi a robi cu darul.

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Iubind pe Învăţătorul şi slujind voinţei Lui celei Atotfăcătoare, izbăveşte de înşelăciune pe oameni, vrednicule de minune.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe tine care împlineşti sfântă ceata ucenicilor, cea cu numărul de doisprezece, Duhul Cel Atoatefăcător te-a ales pe tine, de Dumnezeu grăitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Avându-te pe tine Ajutătoare şi Folositoare, nu mă înspăimântez de năvălirile vrăjmaşilor, ci şi biruiesc cetele lor, Preacurată.

Catavasie:

Toiagul spre închipuirea Tainei se primeşte, căci cu odrăslire a ales preot; iar Bisericii, celei mai înainte neroditoare, acum a înflorit Lemnul Crucii, spre putere şi spre întărire.

C ântarea a 4-a. Irmos: Auzit-am, Doamne, Taina icono miei Tale…

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O Fire a Dumnezeirii, o Împărăţie şi o Domnie vestind, preafericite, ai vânat adunările limbilor.

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Adusu-te-a pe tine Domnul la marea vieţii ca pe un cal ce tulbură apele cele amare ale mulţimii de zei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu cuvântul cel Dumnezeiesc ai ogorât inimile cele înţelenite şi ai făcut să strălucească dreapta credinţă şi cunoştinţa adevărului.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Odorul Fecioriei şi Locaşul Firii Celei Neîncăpute, luminează sufletul meu cel întunecat cu multe patimi.

Catavasie:

Auzit-am, Doamne, Taina rânduielii Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

C ântarea a 5-a. Irmos: Pentru ce m-ai lepădat…

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Via Cea Adevărată te-a întins ca pe o viţă mult roditoare pe tine, care lucrezi strugurele cel ce drege vinul cel mântuitor, pe care cei cuprinşi de necunoştinţă bându-l, fericite, au lepădat beţia înşelăciunii.

Stih: Sfinte Apostole Matia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai împlinind ceata cea fericită a celor doisprezece ucenici, din care ridicându-şi călcâiul asupra lui Hristos şi lepădându-se pe sine, vânzătorul şi-a dobândit sugrumarea cea amară, grăitorule de taine, Sfinte Matia, Apostole.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sare Dumnezeiască ai fost pus în lume, Fericite Apostole; iar prin învăţăturile cele dulci ai curăţit putrejunea înşelăciunii, ai gonit bolile şi ai izgonit neputinţele sufletelor şi ale trupurilor, Prealăudate Apostole Matia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).